ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Η ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ιδρύθηκε το 1999 και έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατασκευή κτηριακών έργων «με το κλειδί στο χέρι». Στην εταιρεία μας συνενώσαμε και αξιοποιούμε επίλεκτο δυναμικό με μακρόχρονη δραστηριότητα και εμπειρία στο χώρο των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και στους χώρους μελέτης, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και project management.

Πολύπλευρη εμπειρία, πελατοκεντρικός προσανατολισμός και ευελιξία, αποτελούν για μας το τρίπτυχο της φιλοσοφίας μας και την καλύτερη εγγύηση επιτυχίας της δραστηριοποίησης μας μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.